Anh em tuyệt đối ko đặt mk tài khoản là : 123456 , 1234567 hay giống tên tài khoản để tránh bị dò mật khẩu game

Các lỗi khi xảy ra sát nhập hay gặp là :

- 1. Vừa sát nhập vừa online -> mất số lần reset + mất đồ
- 2. Chưa tạo nv bên mu này để sát nhập -> mất số lần reset + mất đồ
- 3. Sát nhập nhiều tài khoản vào một tài khoản bên mu này -> mất tiền tệ hay mất đồ

Khi bị lỗi sát nhập vui lòng liên hệ đăng ký ở đây với mẫu

Facebook: https://www.facebook.com/ChoiMu2
Zalo: 086.9191.883 - Trần Tiến

  1. Tài khoản mu cũ là :
  2. Nhân vật mu cũ là :
  3. Máy chủ :  1. Tài khoản mu này
  2. Nhân vật mu này
  3. Máy chủ Medusa  1. Lỗi (1 ) hay (2)View more latest threads same category: