Các GM - hay admin người của BQT ko chơi game

mọi nick liên quan tới các từ : GM - admin - BQT bị lock tài khoản ko cần giải thích

các bạn vui lòng lưu ý hộ mình

Cứ lock trước tránh tệ nạn lừa đảo xảy ra

BQT mu kính báo

View more latest threads same category: