1/ Đá tinh luyện và công dụng :

  • Sau khi các bạn sử dụng Đá tạo hoá thả vào Item sẽ thêm một dòng màu vàng, tuỳ theo Item đó là gì mà dòng mầu vàng sẽ có tính năng khác nhau (Xem cách ép Đá tạo hoá tại đây) thì các bạn có thể sử dụng Đá Tinh luyện để nâng cấp chỉ số dòng màu vàng vừa có.
  • Đá Tinh luyện có 2 dạng


Đá Tinh Luyện Cấp Thấp
Đá Tinh Luyện Cấp Cao
  • Khi sử dụng Đá Tinh luyện thành công, chỉ số sẽ tăng lên 1 cấp độ. Trong trường hợp sử dụng thất bại, chỉ số sẽ trở về giá trị ban đầu khi ép Đá Tạo hóa.

2/ Chuẩn bị :


Các Item thông thường : Quần, áo, mũ, chân, tay, khiên, vũ khí

Lưu ý :

  • Với những Item đánh quái LV thấp (quái quanh Loren, Noria, Davi) có được thì cần +4 + Op. Quái LV càng cao thì yêu cầu của Item ép càng giảm. Ví dụ : Item rơi ra trên Stadium (Arena) +0 +0 là ép được hoặc Item mua trong shop cũng OK.
  • Item thường và đồ tím : Tỉ lệ thành công 20%
  • Item Exe : Tỉ lệ thành công 50%


3/ Cách ép Đá Tinh luyện :


Đến Aida 1 tọa độ (80/12) gặp Osboume :

  • Với Item thường (hoặc đồ tím) : Tỉ lệ thành công 20%

Bấm OK và kết quả : Đá Tinh Luyện Cấp Thấp

  • Với Item Exe : Tỉ lệ thành công 50%

Bấm OK và kết quả : Đá Tinh Luyện Cấp Cao
4/ Sử dụng Đá Tinh luyện :


Tùy vào cấp độ của món đồ và dòng màu vàng mà bạn có thể sử dụng Đá Tinh luyện cấp thấp hoặc cấp cao. Có những món đồ cấp độ không đủ thì cũng không sử dụng Đá tinh luyện được.


Món đồ đã được ép Đá Tạo hóa :Sau khi thả Đá Tinh luyện :Lưu ý :

  • Khi sử dụng Đá Tinh luyện thành công, chỉ số sẽ tăng lên 1 cấp độ. Trong trường hợp sử dụng thất bại, chỉ số sẽ trở về giá trị ban đầu khi ép Đá Tạo hóa.
  • Khi chỉ số đã đạt đến mức tối đa thì người chơi không thể tiếp tục gia đăng chỉ số nữa, một bảng thông báo sẽ hiển thị: “Không thể tiếp tục Tinh luyện”5/ Mối liên hệ giữa Item gia cường (Đá Tạo hóa), Đá Tinh luyện và phục hồi:


View more latest threads same category: