Nghiêm cấm mọi hành vi giao bán acc + đồ trong game : Khóa vĩnh viễn
Các tài khoản chỉ được giao bán acc + đồ webshop trên groups
http://fb.com/groups/mumoinhat

View more latest threads same category: