Không nạp thẻ ở diễn đàn - không Ấn vào bất cứ đường dẫn nào về nạp thẻ ở diễn đàn

Các bạn lưu ý : Mọi dường dẫn nạp thẻ ở diễn đàn đều là giả mạo -
chỉ nạp ở phần quản lý tài...