Chào các bạn.!
Để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra, BQT MU Thần Long xin khuyến cáo các member khi tham gia game các điều sau đây:

TUYỆT ĐỐI NÓI KHÔNG VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP SAU
1...