PDA

Xem bản đầy đủ : Tố Cáo Gian Lận  1. [Thông Báo] Quy định và thỏa thuận chung
  2. [Thông Báo] Lưu ý về vấn đề mượn đồ, mượn tài khoản cho chơi chung
  3. [Thông Báo] Lưu ý về quy tắc buôn bán Đồ và Tài khoản trong game
  4. [Thông Báo] Lưu ý về các vấn đề gian lận - vi pham quy tắc game - phá game - chửi BQT
  5. [Thông Báo] Lưu ý lừa đảo facebook : Nguyễn Kim Thuần ( cảnh báo các facebook cá nhân )
  6. [Thông Báo] Dã mua 300k vpoint món đồ từ GameOver0
  7. [Nhật Bản] giai quyet nv diemyb113 lua dao do.va lay lai do zum minh
  8. [Nhật Bản] xư lý nv trộm căp đồ. Manpro.