1 .Hỗ trợ sẵn nhiệm vụ cấp 2 - Anh em tạo class đã làm sẵn nv cấp 2 - anh em ko cần làm lại

2 .Xuất hiện train rớt Box Kundun - Tạo điều kiện anh em ko săn box thi cắm máy nhặt box
- Train rớt Box Kundun Theo Tỉ lệ.
- Box 5/4/3/2/1 = 1%/2%/3%/4%/5%.
- Vip X2 Tỉ lệ = 2%/4%/6%/8%/10
%.

BQT mu xin kính báo !

View more latest threads same category: