TOP 50 lúc 0h00 17/07/2019
# Nhân vật Relife Reset Level Master Lớp nhân vật RS Cuối
1 HeoMinaa 0 54 185 1 Muse Elf 16/07 23:56:25
2 KhungboMU 0 52 400 69 Grand Master 16/07 23:22:55
3 Legend 0 51 369 400 Dimension Master 16/07 23:51:54

View more latest threads same category: