Tôi chưa bao giờ chơi game, cũng ko bao giờ cài người
Anh em chơi mu tôi sẽ hiểu tính tôi
Đây là cuộc hội thoại với TheOneKing

View more latest threads same category: