Giải trao trong ngày nhé

TOP 50 lúc 0h00 04/09/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 Wolf 0 157 400 Dimension Master Hàn Quốc
2 Ginnn 0 156 400 Blade Master Hàn Quốc
3 TieuLyGAy 0 154 344 Lord Emperor Hàn Quốc
4 ThienHa 0 154 6 Grand Master Hàn Quốc
5 LuFFySan 0 150 400 Grand Master Hàn Quốc

View more latest threads same category: