TOP 50 lúc 0h00 06/07/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 Kirito 0 162 400 Blade Master Hàn Quốc
2 Kissty 0 160 400 Grand Master Hàn Quốc

View more latest threads same category: