TOP 50 lúc 0h00 03/07/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 KuTy 0 92 280 Rage Fighter Hàn Quốc
2 Kissty 0 90 400 Grand Master Hàn Quốc
3 MeoVui 0 90 400 Grand Master Hàn Quốc

View more latest threads same category: