TOP 50 lúc 0h00 29/03/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 DraGon 0 151 400 Blade Master Hàn Quốc
2 MyLove 0 151 400 Hight Elf Hàn Quốc
3 IceKing 0 151 311 Grand Master Hàn Quốc
4 DLuffy 0 148 400 First Master Hàn Quốc
5 Hienlinh 0 147 400 Blade Master Hàn Quốc

View more latest threads same category: