Anh em đăng ký theo mẫu sau
- Tên nv chính đoạt giải
- Tên nv phụ sẽ nhận giải
- Chủng tộc muốn nhận

- Giải trao trong 24h - sau 23h tối

Vui lòng không vào nhân vật phụ nhận giải trước khi admin phê duyệt

# Nhân Vật Điểm Danh Vọng (TOP) G.Coin nạp (TOP) Top Tổng
(Top Danh Vọng + TOP Gcoin)
1 Vinamiu 603.135 (1) 340.000 (2) 3
2 Maria 476.005 (2) 210.000 (3) 5
3 ProKh0ng3m 236.346 (5) 920.000 (1) 6
4 MyLife 126.283 (10) 151.000 (4) 14

# Nhân Vật Gcoin nạp
1 ProKh0ng3m 920.000

View more latest threads same category: