TOP 50 lúc 0h00 24/01/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 xxDGxx 0 148 400 Hight Elf Nhật Bản
2 Poseidon 0 147 400 Grand Master Nhật Bản
3 VoHan 0 144 340 Lord Emperor Nhật Bản
4 xXMrCXx 0 143 400 Grand Master Nhật Bản
5 SuperRF 0 143 400 First Master Nhật Bản

View more latest threads same category: