Các chủ guild và liên minh xin mời đăng ký theo mẫu sau

- Tên guild + tên liên minh
- Tên chủ guild và tên chủ guild liên minh


Anh em đăng ký ở đây nhé

Lưu ý CTC phải có liên minh mới giải phong ấn được.

Hết 18h ngày 2/7 là kết thúc đăng ký

View more latest threads same category: