Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Nhật Bản] Hỗ trợ tân thủ 20 lần rs - 400 level - 4000 point - 20.000.000 zen

Thông điệp của bạn

Hãy điền 6 ký tự xác nhận bên phải vào thật chính xác.