gia sư như nhiều vp qua có đc bạn vp ra lấy thẻ đc ko