Ad xem trường hợp nhân vật máy chủ nhật bản spam liên tục mua bán132