admin ơi fix lỗi sói hoàng kim đi, mua con sói HK mà như sói thường thì mua làm gì:(