PDA

Xem bản đầy đủ : [Nhật Bản] Level khởi tạo các nv : MG - DL- SM - RFadmin
18-09, 12:17 PM
Lv để tạo các nhân vật khác :

MG=220
DL=250
SM=300
RF=350

Max 400 level, 1 level master = 1 điểm master

BQT mu kính báo