PDA

Xem bản đầy đủ : [Sữa Lỗi Game] Ko tăng điểm buff với nhân vật master khi cắm auto in gameadmin
05-01, 02:04 AM
Ko tăng điểm buff với nhân vật master khi cắm auto in game

Khi cắm auto trong game các bạn tăng điểm buff thì nó sẽ chỉ buff chứ ko đánh quái

vui lòng lưu ý