PDA

Xem bản đầy đủ : [Sữa Lỗi Game] Lưu ý skill vô định tiễn của ELFAdministrator
01-01, 12:39 AM
Làm nv 220 - các bạn đổi nhân vật thì skill này mới có

Đồng thời mức năng lượng phải trên 500 ene trở lên

Skill tối quan trọng và có tác dụng cực lớn đối với EF là skill Vô Đình Tiễn - có tác dụng làm không mất mũi tên trong suốt quá trình kích hoạt.

để có được skill này, các bạn cần làm xong nhiệm vụ cấp 220 ( nhiệm vụ nhẫn vinh quang - NPC marlon ). khi làm xong nhiệm vụ này, các bạn cần thay đổi nhân vật vào lại sẽ thấy xuất hiện skill trên và lưu ý các bạn là nên sử dụng ngay nó 1 lần trước khi reset nhân vật

trong trường hợp các bạn làm xong nhiệm vụ nhưng không thay đổi nhân vật, không dùng skill đó mà reset nhân vật ngay thì sau khi reset sẽ không thấy skill. các bạn cần đạt lv 220 sau đó thay đổi nhân vật vào lại sẽ nhận được skill đó.

CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ !!!