PDA

Xem bản đầy đủ : [Hàn Quốc] Item new trên webshopTrumMU
13-02, 10:42 PM
ADM cho hỏi các loại vũ khí new trên webshop loại nào có thể GC Đá tạo hóa đc vậy? Với mix w2.5 như thế nào?

admin
19-02, 07:19 PM
Đồ socket sao mà đập dc đá tạo hóa!!!