PDA

Xem bản đầy đủ : Trao Giải Thưởng  1. [Nội Quy] Cấm rao bán acc trong game vi phạm khóa 7 ngày
  2. [Nội Quy] Tuyệt đối không cho mượn acc - đồ đặc - vật phẩm game
  3. [Nội Quy] Hình thức xử lý về cho Mua bán + Mượn Đồ + Acc
  4. [Thông Báo] Giới hạn Reset Auto In Game
  5. [Hướng Dẫn] Lệnh Auto Reset In Game
  6. [Thông Báo] Những điều lưu ý về Point với Mu Auto reset
  7. [Thông Báo] Phát 500 Code tân thủ Chào mừng Open
  8. [Đua Top] Chuỗi sự kiện đua top tự động
  9. [Đua Top] Cơ cấu giải Đua Top 7 ngày Open Game
  10. [Thông Báo] Open 13h: 6/3 - Auto reset in game. Hiển thị dame thực máu thực