PDA

Xem bản đầy đủ : Trao Giải Thưởng 1. [Nội Quy] Cấm rao bán acc/đồ trong game vi phạm khóa 7 ngày
 2. [Nội Quy] Tuyệt đối không cho mượn acc - đồ đặc - vật phẩm game
 3. [Nội Quy] Hình thức xử lý về cho Mua bán + Mượn Đồ + Acc
 4. [Đua Top] Đua Top Alphatest - Nhận Ngay Gcoin
 5. [Trao Giải] Danh sách 11 Giờ Open Game - Kiểm Tra "Lịch Sử Giftcode"
 6. [Trao Giải] Danh sách 3 ngày Open Game - > Event -> Nhận giải thưởng
 7. [Trao Giải] Danh sách 7 ngày Open Game
 8. [Đua Top] Cơ cấu giải Đua Top 7 ngày Open Game lần 2
 9. [Đua Top] Cơ cấu giải Đua Top 7 ngày Open Game lần 3
 10. [Trao Giải] Danh sách 7 Ngày Open Game lần 2 - Trao giải trong 48h
 11. [Nội Quy] Khóa tất cả các acc phụ của các tài khoản ONLINE trên 3 acc
 12. [Đua Top] Cơ cấu giải Đua Top 7 ngày Open Game lần 4
 13. [Trao Giải] Danh sách 7 Ngày Open Game lần 3 - Trao giải trong 48