PDA

Xem bản đầy đủ : Trao Giải Thưởng 1. [Nội Quy] Cấm rao bán acc trong game vi phạm khóa 7 ngày
 2. [Nội Quy] Tuyệt đối không cho mượn acc - đồ đặc - vật phẩm game
 3. [Nội Quy] Hình thức xử lý về cho Mua bán + Mượn Đồ + Acc
 4. [Thông Báo] Giới hạn Reset Auto In Game
 5. [Hướng Dẫn] Lệnh Auto Reset In Game
 6. [Thông Báo] Những điều lưu ý về Point với Mu Auto reset
 7. [Thông Báo] Phát 500 Code tân thủ Chào mừng Open
 8. [Trao Giải] Danh sách 11 Giờ Open Game - > Event -> Nhận giải thưởng
 9. [Trao Giải] Danh sách 3 ngày Open Game - > Event -> Nhận giải thưởng
 10. [Trao Giải] Danh sách 7 Ngày Open Game
 11. [Đua Top] Cơ cấu giải Đua Top 7 ngày Open Game lần 2
 12. [Thông Báo] Thông báo update bản Mới lúc 18:00 Ngày 28/6/2020
 13. [Thông Báo] Vui lòng tải lại game bản update để vào lúc 19:00 - 28/6
 14. [Đua Top] Cơ cấu giải Đua Top 7 ngày Open Game lần 3