PDA

Xem bản đầy đủ : Hàn Quốc  1. [Hàn Quốc] Giới Hạn Reset Khi Open Game
  2. [Hàn Quốc] Khóa chức năng bán đồ full vào Shop Game
  3. [Hàn Quốc] Thông tin các server khi alphatest
  4. [Hàn Quốc] Hỗ trợ tân thủ 20 lần rs - 400 level - 4000 point - 20.000.000 khi open
  5. [Hàn Quốc] Open 31/8: Fix bug agi, hiển thị chỉ số thật, Dame vượt 65k. 1000 đồ mới : Ex702...
  6. [Hàn Quốc] Tặng 1000 Giftcode tân thủ Khi Open Game
  7. [Hàn Quốc] Mu sẽ bán box kundun 1-2-3-4-5 trong shop game